The True Cost

Den här dokumentären tar upp saker om klädindustrin som vi inte är medvetna om och obekväma sanningar som man kanske inte vågat tänka på. Dokumentären handlar om kläderna vi bär, människorna som gör dem och vilken inverkan klädindustrin har på vår värld.

Min åsikt Den här dokumentären var vändningspunkten för mig själv och mitt konsumtionsbeteende. Många av er har säkert sett den redan men till alla er som inte sett den SE DEN och till er som redan sett den SE DEN IGEN. Dokumentären avslöjar kostnaden som människor och vår värld får betala för dagens klädkonsumtion. Tycker den här dokumentären är så bra eftersom den visar problemet med fast fashion från olika vinklar och inte bara en sida. Ofta är man t.ex. arg på fabriksägarna (vilket är förståeligt när man har sett videor på hur vissa fabriksägare misshandlar och tilltalar sina anställda och när man vet vilka arbetsförhållanden anställda måste arbeta under) men i den här dokumentären intervjuas också en fabriksägare som berättar om de ohållbara kriterier som ställs på honom från klädkedjorna. Sen visar också dokumentären fabriker med bra arbetsförhållanden och hur en bra relationen mellan klädföretag, fabrik och anställda kan se ut.

This Documentary brings up problems with the fashion industry that we aren’t awere of and also uncomfortable truths that we might not want to think about. The documentary is about the production of clothes that we wear and the ipact that fashion industry have on our world.

My opinion This documentary really was the turning point for me and my cosumtion habits. Many of you have probably already seen it but if you haven’t seen it WATCH IT and if you have seen it WATCH IT AGAIN. I like that this documentary shows the problems with the fashion industry from different angels.

Sweatshop – Deadly fashion

Det här är en dokumentärserie handlar om influencers från Norge och Sverige som åker till Cambodga för att ta reda på hur livet ser ut för arbetarna som syr våra kläder. Det finns två säsonger av den här serien och i andra serien är bl.a bloggaren Lisa Tellbe med och här kan ni också läsa ett blogginlägg hon skrivit om sin upplevelse i Cambodga.

Min åsikt Den här serien tycker jag var speciellt bra på det viset att den handlar om “vanliga tjejer” i samma ålder som mig själv vilket gör att jag lättre kan sätta mig in i situationen. Jag grät flera gånger när jag kollade på första säsongen och det var (tyvärr) först jag kollade på den här dokumentären som jag på riktigt insåg att det lika gärna kunde ha varit jag som var tvungen att arbeta på någon av fabrikerna under väldigt dåliga arbetsförhållanden och knappt ha råd med varken mat eller sjukvård. Jag hade bara turen att bli född här i Finland. Den här dokumentären får mig att verkligen vilja arbeta för att alla människor ska ha skolgång, en säker arbetsplats, en rättvis lön och bra arbetsförhållanden.

This is a documentary serie about influencers from Norway and Sweden that visit Cambodga to find out how the clothes that we wear are made and who makes them. There are two seasons with five episodes and fashion blogger Lisa Tellbe is in the second season. Lisa has written a blogpost about her experience in Cambodga here.

My Opinion When I watched the first season I ended up crying several times and I think I realised for the first time when watching this documentary that the people working in the factories, under poor conditions bearly having enough money for food and medical health, could have been me. I just was lucky, growing up in Finland. This documentary really made me want to work for every peoples right to good education, a safe workingplace, a fair salary and working conditions.

The Next Black – A Film about The Future of Clothing

En film om framtida klädtillverkning. I dokumentären får man träffa några av dagens mest innovativa företag inom klädindustrin.

Min åsikt Efter att ha sett på dokumentärer och läst mycket om hur kläder tillverkas idag var det riktigt roligt och intressant att se den här dokumentären där dom öppnar ideér om hur kläderna kommer att tillverkas om 50 år. Speciellt intressant tyckte jag att det var med “odlade plagg” men överlag känns den här filmen som att den ger hopp om en förändring för framtidens klädindustri.

A documentary film about the future of clothing industry. In the documentary you get to meet some of the most innovative companies in fashion industry.

My Opinion After watching lots of documentaries and reading a lot about todays fast fashion industry It was really fun and interesting to watch this documentary where they open new doors for ideas about future fashion industry. I really loved the chapter about Growing fashion and I feel like this movie brings me hope for clothing manufacturing development.

Posted by:Michelle Blomqvist

Leave a Reply